Praca zdalna w gabinecie terapeutycznym – zmiany w kodeksie pracy

Przed pandemią COVID-19, możliwość pracy zdalnej pojawiała się tylko w ofertach pracy konkretnych branż. I niewątpliwie wpływała na ich atrakcyjność. Jednak nagle zmuszeni byliśmy pracować z domu, co kompletnie zmieniło postrzeganie pracy online zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Można nawet powiedzieć, że były one punktem zwrotnym w ewolucji pracy zdalnej.

W Polsce, odsetek osób pracujących z domu wzrósł aż dwukrotnie w 2020 roku, a przeprowadzone badania nie pozostawiły wątpliwości – ludzie naprawdę polubili ten model pracy! Część z osób, deklarowała nawet chęć zmiany pracy, jeśli zostanie pozbawiona tej możliwości. Praca zdalna stała się więc powszechnym standardem.

Stworzenie w pełni funkcjonalnego miejsca pracy w domu lub nawet w podróży, okazało się być dużo łatwiejsze i tańsze. Trend ten nie ominął również gabinetów terapeutycznych.

Psycholog, psychoterapeuta i coach z powodzeniem przenoszą swoją działalność do wirtualnej rzeczywistości, prowadząc terapię online. Część z gabinetów postanowiła postawić w 100% na taką formę terapii i pracy.

Zmiany związane z nowym sposobem działania są więc nieuniknione. Niezależnie od tego, czy w Twojej poradni są terapeuci, którzy raz na jakiś czas prowadzą terapię online, czy pracuje nad Twoim zespołem cały sztab HR – wymaga to nowych procedur, metod komunikacji i… znajomości kodeksu pracy.

Tak, wiemy, że aspekty prawne, kodeksy i inne tego typu regulacje w swej konstrukcji i zawiłości potrafią być dalekie od ideału i prostoty w zrozumieniu. I wtedy wchodzi Mindness – cały na biało 😉

Językiem prostym, pół żartem, ale całkiem na serio, piszemy, co się zmieniło po 7 kwietnia 2023 roku. Tego dnia, w Kodeksie pracy pojawiły się zmiany, które aktualizują zasady pracy zdalnej. No cóż, nie jest to zaskoczeniem. W końcu zmiana w sposobie pracy, zawsze ciągnie za sobą nowe regulacje.

blank

Nowa definicja

Powszechność nie takiego nowego już modelu pracy, zmotywowała ustawodawców do określenia definicji, czym właściwie jest praca zdalna. Jej pojęcie jest nowością w Kodeksie pracy i na ten moment brzmi następująco:

Praca zdalna to praca, która będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. MOŻE to być miejsce zamieszkania pracownika.

Nowe przepisy nie precyzują więc, skąd można wykonywać pracę. Może, to nie musi, więc Kodeks pracy pozostawia określenie miejsca pracy w rękach pracownika, ALE musi on każdorazowo uzgodnić je z pracodawcą. A pracodawca musi wyrazić zgodę.

Środki komunikacji

Zanim pojawiła się ustawa o pracy zdalnej, jej starszą siostrą była ta, dotycząca telepracy. Nowelizacja ją uchyla. Była w niej mowa o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w pracy poza gabinetem. Obecnie nie narzuca się żadnych konkretnych narzędzi. Nowe przepisy mówią, że znów MOŻE być wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej

Jeśli chodzi o ustalenie z pracownikiem wykonywania pracy zdalnej, to MOŻESZ zrobić to przy zawieraniu umowy, a także w trakcie zatrudnienia. Jeśli zostanie ona uzgodniona w trakcie zatrudnienia, to MOŻNA złożyć wniosek i wrócić do poprzednich warunków, czyli pracy z gabinetu.

blank

Kiedy można wydać polecenie pracy zdalnej – szczególne przypadki

Od każdej reguły są wyjątki, więc tutaj również pracodawca MOŻE polecić pracownikowi pracę zdalną, bez wcześniejszego uzgadniania. Szczególne okoliczności to:

 • stan nadzwyczajny,
 • stan zagrożenia epidemią,
 • stan epidemii,
 • siła wyższa, np. zalanie bądź pożar w zakładzie pracy.

Oraz okres 3 miesięcy od odwołania stanów wyjątkowych i czas kiedy niemożliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gabinecie.

WAŻNE: Jednak zanim pracodawca wyda polecenie pracy zdalnej, pracownik powinien złożyć oświadczenie, że jego warunki pracy w domu, umożliwiają mu pracę zdalną. Powinien również potwierdzić, że zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami bezpieczeństwa i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Ich przygotowanie, leży po stronie pracodawcy.

Jak powinien przygotować się pracodawca?

 • Zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.
 • Pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Po jego stronie leży również pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wymaganych usług telekomunikacyjnych.
 • Pokryć pozostałe koszty, które bezpośrednio związane są z wykonywaniem pracy zdalnej, JEŚLI taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie.
 • Zagwarantować pracownikowi zdalnemu dostęp do szkoleń i pomocy technicznej, które są niezbędne do wykonywania pracy poza gabinetem.

Polecenie pracy zdalnej MOŻESZ cofnąć w dowolnym momencie, ale z dwudniowym wyprzedzeniem. Jeśli Twój pracownik zgłosi, że jego warunki lokalowe i techniczne uniemożliwiają wykonywanie pracy zdalnej, to również jako pracodawca powinieneś cofnąć polecenie pracy zdalnej.

blank

Ekwiwalent i ryczałt

Obowiązek pokrycia wyżej wymienionych kosztów, MOŻNA zastąpić wypłatą ryczałtu. Jego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom, które ponosi pracownik w związku z pracą zdalną. Nie da się ukryć, niezwykle precyzyjna odpowiedź 🙂

Ze strony ustawodawcy nie padły żadne kwoty, ale podpowiada, że do ustalenia ekwiwalentu należy brać po uwagę:

 • Normy zużywania narzędzi pracy, ich ceny rynkowe (udokumentowane) i ilość materiału zużytego na potrzeby pracodawcy oraz również ich ceny rynkowe.
 • Normy zużywania energii elektrycznej,
 • Koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Praca zdalna na żądanie – okazjonalna praca zdalna

Nowe przepisy wprowadzają również termin pracy zdalnej okazjonalnej. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik urlopu na żądanie, tyle że nie dotyczy urlopu, a pracy z domu 😉

Praca zdalna na żądanie jest dostępna, po złożeniu wniosku przez pracownika (może być papierowy lub w wersji eko – elektroniczny), w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Pracodawca MOŻE odmówić jego uwzględnienia.

Ilość przysługujących dni okazjonalnej pracy zdalnej, nie zależy od wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że mogą z niej korzystać pracownicy zatrudnieni na cały etat oraz pracownicy zatrudnieni na część etatu. Wszyscy mają do wykorzystania tyle samo – 24 dni w roku.

Co jest istotne, to fakt, że z uwagi na swój charakter, nie podlega niektórym przepisom regulującym pracę zdalną. Przykład? Jako pracodawca, nie masz obowiązku zapewnienia, w tym przypadku, materiałów i narzędzi pracy.

blank

Kontrola osoby pracującej zdalnie

Nowe przepisy, regulują również kwestię przeprowadzania kontroli pracy pracownika. Przepisy nie określają, jak ta kontrola ma wyglądać, a jedynie podają wytyczne.

Kontrolę pracownika można przeprowadzić w zakresie:

 • wykonywania przez niego pracy,
 • higieny i bezpieczeństwa pracy,
 • stosowania się do wymogów ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych (RODO).

Kontrola MOŻE być przeprowadzona w miejscu i w godzinach pracy zdalnej. Nie może jednak naruszać prywatności pracownika oraz innych osób. Nie powinna również utrudniać korzystania z pozostałych pomieszczeń domowych.

Jeśli stwierdzone zostaną uchybienia, jako pracodawca MOŻESZ wymagać od pracownika ich usunięcia w określonym terminie. Masz również możliwość cofnięcia zgody na wykonywanie zdalnej pracy. W tym drugim przypadku, to pracodawca decyduje, kiedy pracownik ma powrócić do pracy w gabinecie.

Zmian jest sporo, pytanie jak sprawdzą się w rzeczywistości? Jak odnajdą się w nich przedsiębiorcy? Kto skorzysta, a kto straci? Żeby się o tym przekonać będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Dodaj komentarz

Zasady publikacji treści są opisane w regulaminie. Pamiętaj, że przesyłane treści muszą być zgodne z wymogami regulaminu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skontaktuj się

Ewa Goś Jeśli interesuje Cię współpraca z Mindness, to opisz nam swoje potrzeby w poniższym formularzu, a my damy Ci znać, jak możemy pomóc. Jeśli wolisz rozmawiać - na Twój telefon czeka Ewa Goś - nasza asystentka, która udzieli wszelkich informacji.
   

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Agencja marketingowa Agnieszka Gajewska. Zasady przetwarzania danych oraz Twoje uprawnienia z tym związane opisane są w polityce prywatności.

  blank